જાણવું જરૂરી / જૂના વાહનો ભંગાર કરવા માટે તંત્રએ કામગીરી હાથમાં લીધી, જુઓ કેટલો આંકડો નોંધાયો

In Gujarat, RTO undertook data collection to scrap old vehicles

નવી સ્ક્રેપિંગ પોલિસી જાહેર થતાંની સાથે જ હવે  RTO વિભાગે જુના વાહનો ડેટા મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરી દીધી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ