48ને ભરડો / ગુજરાતમાં શાળા શરૂ થયા બાદ વિદ્યાથીઓ પર તોળાતો કોરોનાનો ખતરો, વધતા સંક્રમણથી વાલીઓ ચિંતિત

In Gujarat, 48 students became infected with corona after school started

કુલ 48 વિદ્યાર્થીઓ શાળા શરૂ થતાં સંક્રમિત થયા , ફરી ઓનલાઈન શાળાઓ શરૂ કરવા વાલીઓની માગ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ