તમારા કામનું / ખુશખબર! મોંઘવારી ભથ્થું અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને લઇ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળી શકે છે મોટી રાહત, સામે આવી સૌથી મોટી અપડૅટ

In December, the government can give double good news to central employees

કર્મચારીઓને આશા છે કે,વર્ષના અંત સુધીમાં સરકાર તેમની માંગણીઓ પર રાહતનો નિર્ણય લઈ શકે છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ