દાહોદ / VIDEO: ચૂંટણીમાં મતદારોને રીઝવવા માટે દારૂની વહેચણી, લોકોએ પણ ભૂખ્યા પ્રાણીની જેમ મચાવી લૂંટ

In Dahod Distribution of alcohol to propitiate voters in elections

મતદારોને પ્રસન્ન કરવા માટે ભાજપના સભામંડપમાં જ ધોળા સભાસ્થળે જ વિદેશી શરાબનું વિતરણ થઈ રહ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ