કાર્યવાહી / અમદાવાદમાં દબાણ મુદ્દે AMC એક્શનમાં, જુહાપુરા-ઇસનપુરમાં દબાણો દૂર કરાયા

In AMC action on pressure issue in Ahmedabad, pressure was removed in Juhapura-Isanpur

અમદાવાદમાં આજે મ્યુનિશિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા દબાણ હટાવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ