માર્ગ-વાહન વ્યવહાર / અમદાવાદમાં કોરાનાના કેસ ઘટતા BRTS અને AMTS બસના રૂટની સંખ્યામાં કર્યો વધારો

In Ahmedabad, the number of BRTS and AMTS bus routes has increased

અમદાવાદમાં કોરાનાના કેસ ઘટતા શહેરમાં BRTS અને AMTS બસ સેવાના વ્યાપમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, શહેરમાં AMTSની 600માંથી 575 બસ દોડશે

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ