ચેતજો / સંબંધો શર્મશાર: ધ્યાન રાખજો બાળકીઓ સાથે સ્કૂલવાનમાં કઈ ખોટું નથી થતું ને, અમદાવાદમાં બન્યો વિકૃત કિસ્સો

In Ahmedabad and Surat, incidents of molestation of a girl child took place, the police arrested the accused

બાળકીઓને સ્કૂલ વાનમાં મોકલતા ચેતજો કારણકે શહેરમાં એક બાદ એક એવા કિસ્સા બની રહ્યા છે જેનાથી બાળકીઓની સાથે માતા પિતા પણ સતત ચિંતિત થઈ ગયા છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ