મહિલાની કારિગીરી / અમદાવાદ : 11 ફૂટ ઊંચા અને 9 ફૂટ પહોળાં, રંગીન કાપડનું કટિંગ કરીને બનાવ્યા શ્રી ગણેશ, મોઝેક પિક્સેલ આર્ટ વર્કનો ઉત્તમ નમૂનો

In Ahmedabad, a girl made Shri Ganesha by cutting colored cloth

અમદાવાદના એક મહિલા આર્ટિસ્ટે કાપડની અંદર સિલાઈ કરી ગણેશજી કંડાર્યા છે. જે કળા બદલ તેનું એવોર્ડ આપીને બહુમાન કરાયું છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ