મુરાદાબાદ / નજીવી બાબતે બાળકો બાખડ્યા, બેલ્ટ અને ઈંટો વડે હુમલો કરતાં 14 વર્ષના વિદ્યાર્થીનું મોત 

In a trivial matter, a 14-year-old student was killed when children attacked him with a machete, a belt and bricks

લડાઈમાં બંને છોકરાઓ એવી રીતે લડ્યા કે એક છોકરાએ જીવ ગુમાવ્યો, મૃતક છોકરાની ઉંમર માત્ર 14 વર્ષની હતી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ