અભ્યાસ / 2030માં ભારતમાં દર ત્રીજી નવી કાર હશે ઈલેક્ટ્રિક, સરકાર મોટા પાયે કરી રહી છે આ કામ: રિપોર્ટ 

In 2030, every third new car in India will be electric.

ગ્રીન એનર્જી પર ફોકસ અને મોંઘા ડીઝલ-પેટ્રોલને કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની માંગ (EV ડિમાન્ડ) વધી રહી છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ