જંગ-એ-ગુજરાત / નેતાઓમાં સળવળાટ: હવે શનિ-રવિ ફૉર્મ નહીં ભરાય અને પછી છેલ્લો દિવસ, પાર્ટીએ નામ જાહેર ન કરતાં મૂંઝવણ

Important news regarding Gujarat assembly elections

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીને લઇ મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઉમેદવારો આજે અને આવતીકાલે શનિ-રવિની રજાઓ હોવાથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરી શકશે નહીં. પ્રથમ તબક્કા માટે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો 14 તારીખનો છેલ્લો દિવસ હોવાથી આ દિવસે ફોર્મ ભરવા માટે પડાપડી થશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ