નિર્ણય / બોર્ડની પરીક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, કરવામાં આવી આ નવી વ્યવસ્થા

Important news for students taking board exams, this new arrangement has been made

અગામી 28 માર્ચથી 12 એપ્રિલ સુધી ધો.10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષા શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે તેમના કાઉન્સેલિંગ માટે અમદાવાદના 9 આચાર્યોના નામ જાહેર કર્યા 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ