શિક્ષણ વિભાગ / ધોરણ 11માં સાયન્સમાં એડમિશન મુદ્દે મહત્વના સમાચાર, જાણો કયા વિદ્યાર્થીઓને સાયન્સમાં નહીં મળે પ્રવેશ

Important news about admission in science in standard 11

ધો-11મા સાયન્સમાં એડમિશન મુદ્દે મહત્વના સમાચાર, બેઝિક ગણિત લેનારા વિદ્યાર્થી સાયન્સમાં પ્રવેશ મેળવી શકશે નહીં, ગણિત સ્ટાન્ડર્ડની પરીક્ષા ફરજિયાત

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ