હોલિકા દહન / હોળીના વરતારા વિષે અંબાલાલ પટેલે આપી મહત્વની માહિતી, જાણી લો વિષ્ટિ સાથે ભદ્રા યોગનો શું પડશે પ્રભાવ

 Important information given by Ambalal Patel about the story of Holi, find out what will be the effect of Bhadra Yoga with...

2 વર્ષ બાદ દેશ સહિત ગુજરાતભરમાં હોળીની ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી થઈ, અનેક જગ્યાએ હોલિકા દહનના કાર્યક્રમો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ