પશુપાલન / જૂનાગઢમાં પશુપાલકો ચેતી જાય, મનપાએ લીધો આકરો નિર્ણય, કરાશે દંડ અને સજા

important decision taken by the corporation for the pastoralists in Junagadh

જૂનાગઢ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં રખડતા ઢોરના માલિકોએ ફરજીયાત નોંધણી કરવી પડશે, પશુને કારણે કોઇ અકસ્માત થાય તો પશુપાલકને સજા થશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ