અમદાવાદ / ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો મોટો નિર્ણય, વિદ્યાર્થીઓને પરિણામમાં ફેરફાર કરવાની આપશે તક

Important decision on the 73rd founding day of Gujarat University

ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ વખત GUના PGના વિદ્યાર્થીઓને ઓન ડિમાન્ડ પરીક્ષાનો વિકલ્પ આપ્યા બાદ હવે યુનિવર્સિટીએ વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં વધુ એક નિર્ણય કર્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ