સરાહનિય / ટ્રાન્સજેન્ડર્સ માટે મોદી સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય: મફતમાં કરાવી શકશે સેકસ ચેન્જ ઓપરેશન, આ યોજનાનો મળશે લાભ 

Important decision of the government for the third caste: Sex change operation can be done for free

નેશનલ હેલ્થ ઓથોરિટી (NHA) અને સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલય વચ્ચે પણ એક એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ