ફરજિયાત / ભાવનગર તંત્રનો કડક નિર્ણય: હવે આ જગ્યાઓ પર એમનેમ નીકળી ન પડતા, વૅક્સિનેશન સર્ટિ. વગર નહીં મળે એન્ટ્રી

 Important decision of Bhavnagar Municipal Corporation, In public places owned by bmc No vaccine no entry

ભાવનગર શહેરમાં 100% વેક્સિનેશન થાય તે માટે  AMCની જેમ BMCએ પણ નો વેક્સિન નો એન્ટ્રીની રાહ પકડી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ