બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

4:00 વાગ્યા સુધીમાં

54 % મતદાન નોંધાયું 

પ્રચાર માધ્યમો માટે ‘એક્ઝિટ પોલ’ સંદર્ભે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ : આજે સાંજે 6.30 વાગ્યા સુધી ‘એક્ઝિટ પોલ’ પર પ્રતિબંધ

મહિમા / ગુરુ પ્રદોષ વ્રત પર કરો આ ઉપાય, મેળવશો ધારી સફળતા

importance of guru pradosh vrat

શાસ્ત્રોમાં પ્રદોષ વ્રત ભગવાન શિવની વિશેષ કૃપા મેળવવાનો દિવસ છે. જે પ્રદોષ વ્રત ગુરુવાર આવે છે તેને ગુરુ પ્રદોષ કહીએ છીએ. ગુરુ પ્રદોષ વ્રત કરી કોઇપણ વ્યક્તિ પોતાના મનની ઇચ્છાને બહુ જ જલ્દી પૂર્ણ કરી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ