જનતાને માર / તહેવારમાં સિંગતેલની કિંમત પર અસર, જાણો ખાદ્યતેલના ભાવમાં કેટલો વધારો નોંધાયો

Impact on the price of peanut oil at the festival

હવે તેની સાથે-સાથે રોજિંદી જરૂરીયાત એવા શાકભાજી, કઠોડ અને ખાદ્યતેલનો ભાવ પણ આસમાને પહોંચ્યો, જેણે સામાન્ય જનતાની પડ્યા પર પાટુ જેવી હાલત કરી નાખી છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ