સુરત / VTVના અહેવાલની અસર : સિવિલમાં બાળકોના ICUમાં શરૂ થયા AC, કલેકટરે સુપરિટેન્ડેન્ટને ખખડાવ્યા

Impact of the VTV report, AC started in children's ICU in Surat Civil

આખરે તંત્રએ આળસ મરડીને સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના બાળકોના ICU વિભાગનું બંધ ACને ચાલુ કર્યું 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ