સમાચાર ટૂંકમાં / વૃક્ષોથી દૂર રહો, ઈલેક્ટ્રિક સાધનોના પ્લગ કાઢી નાંખો: કરા સાથે વરસાદની આગાહી થતાં હવામાન વિભાગે આપી એડવાઇઝરી

IMD warning: find safe shelter: rain and hailstrorms predicted in India including Gujarat

ભારતીય હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે આવનારાં દિવસોમાં ભારતનાં કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની સાથે કરા પડવાની સંભાવના છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ