ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
IIT ગ્લોબલ સમિટમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું," ભારતમાં અમે IT અને સૂચના પર લગાતાર ભાર આપી રહ્યા છીએ"
IIT ગ્લોબલ સમિટમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું," ભારતમાં અમે IT અને સૂચના પર લગાતાર ભાર આપી રહ્યા છીએ"
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ