ફેરફાર / સરકાર લાવવા જઈ રહી છે એવો કાયદો કે 15 મિનિટ વધારે કામ કરશો તો પણ મળશે પૈસા

if you work 15 minutes out of your work time company should pay overtime

નવા શ્રમ નિયમ અંતર્ગત નક્કી કરેલા કલાકોથી 15 મિનિટ વધારે કામ કરવાનાં સમયને ઓવરટાઇમ ગણવામાં આવશે અને તેના માટે કંપનીઓએ પોતાના કર્મચારીઓને તેનું વળતર ચૂકવવુ પડશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ