નિર્ણય  / આજે STથી સફર કરવાના હોવ તો ખાસ જાણી લેજો, 612 ટ્રીપો થઈ રદ્દ, ડ્રાઈવરોને અપાઈ ખાસ સૂચના

If you want to travel from ST today, know in particular, 612 trips have been canceled

રાજ્યમાં અનરાધાર વરસાદ બાદ અનેક રસ્તાઓ ધોવાઈ જતાં ST બસ સેવા પ્રભાવિત થઈ, ડ્રાઇવરોને બસ પાણીમાં ન ઉતારવા અપાઇ સૂચના

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ