તમારા કામનું / તમારા બાળકની જિંદગી સુધારવી હોય તો ખોલાવો PPF ખાતું, 18 વર્ષની ઉંમરે આરામથી મળશે આટલા લાખ

If you want to improve your child's life, open a PPF account.

દર મહીને તમારા બાળકના પીપીએફ ખાતામાં જમા કરો 10,૦૦૦ અને 15 વર્ષ પછી મેળવો 32 લાખ 18 હજાર રૂપિયા જે તમારા બાળકનાં ઉચ્ચ ભણતર અથવા લગ્ન માટે થશે મદદગાર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ