ગોલ્ડન ચાન્સ / સોનું ખરીદવું હોય તો ઉતમ સમય, 6 મહિનામાં 6000 રૂપિયા જેટલી ઘટી કિંમત

If you want to buy gold, it is the best time, in 6 months there has been a decrease of 6000 rupees

રોકાણકારો યુએસ ડોલરમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે અને તેને કારણે જ સોનાની કિંમતમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ