સ્વાસ્થ્ય / બાળકોનો સારો ગ્રોથ ઇચ્છતા હો તો અત્યારથી જ આયરનથી ભરપુર ખોરાક આપો

 If you want growth for your children, give good food to them

નાના બાળકોમાં આયરનની કમી સામાન્ય વાત છે, પરંતુ સંશોધનમાં જાણવા મળ્યુ છે કે પાંચ વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોમાં આયરનની કમીથી બાળક સુસ્તી અને થાક અનુભવે છે. બાળક વારંવાર બીમાર પણ થાય છે. લોહીની કમીથી બાળકના મગજમાં ઓક્સિજનની કમી થાય છે અને મગજનો વિકાસ યોગ્ય રીતે થઇ શકતો નથી. તેથી બાળપણથી જ તેની પર ધ્યાન રાખવું જોઇએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ