અસલી-નકલી / જો તમને પણ પરીક્ષા વગર ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ મેળવવાની લાલચ છે....તો આ વાંચો

If you too are tempted to get a driving license without an exam

દેવભૂમિ દ્વારકામાં SOGના હાથે બનાવટી ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવતો શખ્સ ઝડપાયો છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ