આદેશ / કાંકરિયા ફરવા જવાનો પ્લાન હોય તો પહેલા કરજો આ કામ, નહીંતર ધક્કો માથે પડશે

If you plan to go to Kankaria, do this work first, otherwise you will be pushed

અમદાવાદમાં કાંકરિયા લેક સહિતના જાહેર સ્થળો પર વેક્સીન સર્ટીફીકેટ દર્શાવ્યા બાદ જ પ્રવેશ.મલ્ટીપ્લેકસ થીયેટરમાં પણ ડબલ ડોઝનું દર્શાવવું પડશે સર્ટીફીકેટ.પછી જ પ્રવેશ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ