ચેતી જજો! / થાક અને માથાના દુખાવાની સાથે આ 5 સંકેત જણાય તો થઈ જજો સાવધાન, હોઈ શકે છે બ્રેઈન ટ્યુમર

If you notice these 5 signs along with fatigue and headache be careful there may be a brain tumor

બ્રેઈન ટ્યુમર તમારા સ્વાસ્થ્ય અને તમારા મસ્તિષ્કના કાર્ય કરવાની રીતને પ્રભાવિત કરી શકે છે. અહીં અમુક લક્ષણો છે જે તમને અનુભવાઈ શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ