અમદાવાદ / શું વેક્સિન નહીં લીધી હોય તો બસમાં બેસવા નહીં મળે, તમારે હકીકત જાણવી જરૂરી

If you have not been vaccinated, you will not be able to get on the bus, you need to know the facts

સમગ્ર બાબત અંગે મીડિયામાં અહેવાલો પ્રસારિત થયા બાદ કોર્પોરેશને ફરજીયાત શબ્દ પાછો લઈ વેક્સિન લઈ લે તો સારૂ એવો કહીને યુ ટર્ન લીધો હતો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ