હેલ્થ ટિપ્સ / વારંવાર કબજિયાત કે અપચો થતો હોય તો આજથી જ આ ફ્રૂટ ખાવાનું શરૂ કરી દો, બધી જ ગંદકી બહાર

If you have frequent constipation or indigestion, start eating this fruit from today, all the dirt out.

નબળું પાચન તમારા એકંદર સ્વાસ્થ્યને પણ ઘણી રીતે અસર કરી શકે છે. આહારમાં સફરજનનો સમાવેશ કરવાથી પાચન સંબંધી સામાન્ય સમસ્યાઓ દૂર થાય છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ