તમારા કામનુ / Alert! SBIમાં ખાતુ છે તો 30 જૂન પહેલા કરી લેજો આ કામ નહીતર ખાતુ...

If you have an account with SBI, do this before June 30

જો તમારુ ખાતુ SBI બેન્કમાં છે તો આ સમાચાર તમારા માટે ખુબ કામના છે. 30 જૂન પહેલા આ કામ નહી કરો તો તમારા અકાઉન્ટને લઇને તકલીફ ઉભી થશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ