કામની વાત / આ બેન્કમાં ખાતુ હશે તો ફ્રી મળશે ઇન્સ્યોરન્સ, જાણી લો કેવી રીતે 

If you have an account in this bank, you will get free insurance

PM Jan Dhan Account હોલ્ડર્સને બેંક Rupay PMJDY કાર્ડ આપી રહી છે. બેંક દ્વારા આ કાર્ડ સાથે વીમો પણ ફ્રી મળી રહ્યો છે . 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ