કામની વાત / LICની પોલીસી ધરાવો છો તો થઇ જજો સાવધાન નહીતર ખાતુ થઇ જશે ખાલી 

If you have a LIC policy, be careful, otherwise the account will be empty

LIC ખાતાધારકો માટે મોટા સમાચાર છે. જો તમે પણ એલઆઇસીમાં ખાતુ ધરાવો છો તો સાવધાન થઇ જજો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ