અમદાવાદ / કાંકરિયા લેકફ્રન્ટ પર ફરવા જશો તો હવે આ વિશેષ સુવિધા મળશે, PPP ધોરણે હિલચાલ આરંભાઈ

If you go for a walk on the Kankaria lakefront you will now get this special facility

અમદાવાદમાં કાંકરિયા આવતા મુલાકાતીઓની સુવિધામાં વધારવા સત્તાધીશોએ ગેટ નંબર-૨ પાસે એટીએમ ઊભું કરવા માટે કવાયત આરંભી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ