તમારા કામનું / તમે થર્ડ પાર્ટી ઇન્શ્યોરન્સ વગર ચલાવો છો વાહન ? હા, તો થઇ જાઓ સાવધાન, નહીં તો થશે મોટો દંડ

if you drive your vehicle without third party insurance you may charge heavy fine

ગાડી કોઈ પણ હોય દરેક વાહન માલિકે થર્ડ પાર્ટી ઇન્શ્યોરન્સ લેવો ફરજિયાત છે અને આવું ન કરવું તે મોટર વ્હીકલ એક્ટ હેઠળ દંડનીય ગુનો માનવામાં આવે છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ