સિંહ દર્શન / 'ગીર નહિ દેખા તો દેખા હિ ક્યા આપને:સાસણમાં ગીર અભયારણ્ય ખુલ્લું મુકાતા પ્રવાસીઓનો ધસારો

'If you don't see Gir, what do you see?'Gir Forest Opens for Tourist

સાસણમાં આવેલ ગીર અભ્યારણ જોવા માટે લોકો દેશ વિદેશ થી આવતા હોય છે ત્યારે  16 ઓક્ટોબર ના દિવસે આ ગીર અભ્યારણ પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લું મુકાયું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ