ખાસ કામનું / જો-જો ક્યાંક તમે પણ આવી ભૂલ ન કરતા, નહીં તો ડાયરેક્ટ તમારા ઘરે આવશે ઇન્કમટેક્સની નોટિસ! જાણો કેમ

If you don't make such a mistake, the income tax notice will come directly to your home! Find out why

સરકાર તમારા દરેક નાણાકીય વ્યવહારો પર નજર રાખે છે અને જો લિમિટથી વધુ રોકડ વ્યવહાર કરો છો તો ઇન્કમટેક્સ વિભાગ તરફથી નોટિસ આવી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ