કામની વાત / Alert: જો આ કામ નહી કરો તો 15 મે બાદ બંધ થઇ જશે તમારુ વૉટ્સઍપ અકાઉન્ટ

If you do not do this, your WhatsApp account will be closed after May 15

મેસેજીંગ ઍપ વૉટ્સઍપનો ઉપયોગ તમે કરો છો તો તમારે વૉટ્સઍપ પોલીસી એક્સેપ્ટ કરવી પડશે નહીંતર તમારુ અકાઉન્ટ બંધ થઇ જશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ