ઉપાયો / શિયાળામાં ખાંસીથી પરેશાન છો તો દવા નહીં પણ ટ્રાય કરો આ અસરકારક ઘરેલૂ ઉપાયો

 if you are troubled by cough then definitely follow these home remedies

ખાંસીને સ્વાસ્થ્યને માટે ખરાબ માનવામાં આવે છે પણ એવું નથી. તે થોડા સમય માટે હોય છે અને ગળામાં શ્વાસ લેવાનો રસ્તો પણ ક્લીર થઈ જાય છે. જો તે સ્થાયી રીતે રહી જાય તો તે સ્થિતિમાં ટ્રીટમેન્ટની જરૂર રહે છે. આ માટે ધૂળ,માટી, પ્રદૂષણ જવાબદાર રહે છે. સૂકી ખાંસીની સાથે ગળામાં બળતરા હોય તો આ ઘરેલૂ ઉપાયો શિયાળામાં તમારી મદદ કરશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ