ચેતીજજો / Google પર આવું સર્ચ કરતા હોય તો ચેતજો, એક ભૂલથી મહિલાના ખાતામાંથી થયા 2.4 લાખ ગાયબ

If you are doing such a search on Google, be warned, 2.4 lakhs disappeared from the woman's account due to a mistake

Google Search નો ઉપયોગ તમે ઘણા કામ માટે કરો છો. ઈન્ટરનેટ પર કંઈપણ કામ કરવું હોય તો પહેલા ગૂગલ શરુ કરી દો. પણ ગૂગલ પર આ વિશ્વાસ તમને કોઈ દિવસ ભારે પડી શકે છે. તાજેતરમાં જ એક બનાવ સામે આવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ