આવું જ જોઈએ / ટ્રેન લેટ થાય તો લઈ શકશો પૂરુ રિફંડ, જમવા કે નાસ્તાની પણ સુવિધા, આવી રીતે ઉઠાવો સુવિધા

if trains late more than 3 hour, passengers will get full refund

ટ્રેન લેટ થવી સામાન્ય ઘટના છે પરંતુ હવે ટ્રેન લેટના કિસ્સામાં પ્રવાસીઓ પુરુ રિફંડ લઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ