ધર્મ / આ સંકેત દેખાય તો સમજી લો શનિદેવનો તમારા પર મહાપ્રકોપ છે, જાણો બચવાના ઉપાયો

If this sign appears, understand that Shanidev is very angry with you

શનિદેવને શાસ્ત્રોમાં કર્મ ફળદાતા માનવામાં આવ્યા છે. દરેક વ્યક્તિના કર્મ અનુસાર ફળ આપે  છે પરંતુ શનિનો પ્રકોપ રાજાને પણ રંક બનાવી દે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ