હેલ્થ / જો તમારા શરીરમાં હોય આ લક્ષણો તો તરત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો, તમને હોઇ શકે છે આ બીમારી

if these symptoms are seen in your body then be alert

શરીરને સ્વચ્છ રાખવાનું કાર્ય કરતું અંગ એટલે કિડની.. જો કિડની સ્વસ્થ હશે તો તમે પણ સ્વસ્થ, પરંતુ કિડની ખરાબ હોય તો જોવા મળશે આ લક્ષણો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ