ગીર સોમનાથ / સ્કૂલ હોય તો આવી, બચત બેંક યોજનામાં શાળામાં 157 વિદ્યાર્થીના ખાતા, વ્યાજ આપે પૂરેપૂરું , શાળા છે આજોઠા ગામનું ગર્વ |

If there is a school, then 157 student accounts in the school under the savings bank scheme, the interest is sufficient, the...

ગીર સોમનાથ ના વેરાવળ તાલુકાના આજોઠા ગામે એક અનોખી સરકારી સ્કૂલ આવેલી છે.આ સ્કૂલ ઝાકમઝોળ વાળી ખાનગી શાળાને ટક્કર મારે તેવી છે.આ સ્કૂલમાં શિક્ષણનું સ્તર તો બેનમૂન છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ