કાયદો-ન્યાય / વૃદ્ધોને ઘરની બહાર કાઢ્યા તો જવું પડશે જેલની અંદર, ગુજરાતના DGPનો આદેશ જાણી લેજો

If the old people are taken out of the house, they have to go inside the jail

વરિષ્ઠ નાગરિકોને ઇરાદાપૂર્વક તરછોડશે તો ગુનો દાખલ થશે. જેમાં 3 મહિનાની કેદ અથવા રૂ.500 દંડ અથવા બંને કરાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ