નિવેદન / જો સરકાર એવું કહી દે કે, અમારે વાત નથી કરવી તો અમે ઘરે પરત ફરીશું, જાણો કયા નેતાએ આપ્યું આવું નિવેદન   

If the government says we don't want to talk, we will return home, find out which leader made such a statement.

ત્રણ કૃષિ કાયદાઓના વિરૂદ્ધ આંદોલનની નેતૃત્વ સંચાલન કરનાર સંયુક્ત કિસાન મોર્ચાના આહવાન પર લખનૌના ઈકો ગાર્ડન ખાતે 'કિસાન મહાપંચાયત' યોજાઈ છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ