હેલ્થ / વાળ ખરવાની સાથે શરીરમાં દેખાય છે આવા લક્ષણો? તરત કરાવી લો થાઈરોઈડનો ટેસ્ટ

If such symptoms appear do thyroid test immediately

ખરતા વાળ કે વજનમાં ફેરફાર જેવી સમસ્યા દેખાય તો તરત કરાવો થાઇરોઈડ ટેસ્ટ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ